Klubbens aktiviteter

SØNDAG 17. juni 2018: Sommertræf 

Som det også var aftalt sidste år, mødes vi søndag 17. juni 2018 kl. 10.00, hos Aase og Kurt Primdahl, Ørevadbrovej 36, Serup, 8600 Silkeborg. Efter at have fået formiddagskaffen, og set Kurts bedrift, som udgør bl.a. Simentaler kvæg, og flere forskellige hønseracer, deriblandt de store N. H.- R.I.R. og dværg Wyandotter, som han har haft i mange år.

Aase og Kurt har tilrettelagt en tur, for os, i det flotte landskab rundt i Silkeborgområdet, hvor vi også får mulighed for at se "lidt fjer".  

Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi kan indtage vores medbragtefrokost.

Når vi har set "det vi ville", slutter vi af med eftermiddagskaffe, formentlig ca. 15.30. 

DENNE GANG vil alle chaufører, få en adresseliste, med de adresser på, som vi forventer at skulle besøge. Så vi ikke bliver helt væk fra hinanden.

Håber vi bliver rigtig mange denne gang, det kan da ikke passe, at vi ikke har tid til at mødes til en hyggelig dag. Husk tilmelding til Jørgen Riis Hansen, tlf. 2074 1527, eller mail.: riishansen@live.dk , senest søndag 10. juni 2018

For- og eftermiddagskaffen, får vi sponseret, men frokosten er for egen regning - og medbringes. 

HÅBER VI SES."Familie" billedet fra årets sommertræf 2016

      5 juli.- 7. juli 2018 er der LANDSSKUE i Herning. 
Alle D. F. f. R. medlemmer kan udstille, se invitationen i maj nr. af RACEFJERKRÆ
 
I 2017 var der udstillet 4 hold New Hampshire. Håber der bliver mindst lige så mange i år.


Søndag 30. september 2018: Hønsedag og generalforsamling,
Referat:   

Der var ganske rimelig tilslutning til dagen, 17 personer og 6,5 store rødbr. + 1,2 hvide dv. og 4,4 rødbr. dv.

Alle klubbens 3 specialdommere var mødt, og bedømte de medbragte dyr, imens der blev afholdt generalforsamling.

1.    Jens Berg blev valgt som ordstyrer, og Søren Eskerod og Jørgen Felthaus blev stemmetællere.

2.    I formandens beretning mindedes han to af klubbens nære venner, Niels Rasmussen og Ernst B. Madsen, som begge er gået bort i årets løb. Æret være deres minde.       I gennemgang af årets forløb nævnte han også de enkelte arrangementer som klubben har afholdt eller været en del af.  Der er p.t. 75 betalende medlemmer i klubben, heraf er 2 fra Norge, 4 ungdomsmedl.  Og 4 passive.   Han omtalte også klubbladet Treklang, de stigende portopriser, samt klubbens hjemmeside og Facebook gruppe, som kører nogenlunde stabilt. Til slut takkede han for samarbejdet i bestyrelsen, vore sponsorer, og ikke mindst de af vore medlemmer, som har sluttet op om klubbens arrangementer.

3.    Det reviderede regnskab, som udviste et overskud på ca. 1000 kr. blev godkendt.                                                                               Kontingent for 2019 er uændret, 50 kr. for ungdomsmedl. (U 18) og 150 kr. for seniormedl.

4.    Der var ingen indkomne forslag.

5.    Der var genvalg til alle vore 3 dommere til L U.

6.    Arbejdsplanen for 2019, hvor klubben har 40års jubilæum. Det vil vi gerne markere på forskellig vis, først ved vores Sommertræf LØRDAG 15 juni, hvor vi besøger Pia Rauff Andersen og hendes mand Lars i Arden, i det Østjyske. -  Samt at være med på Landsskuet i Herning 4.-6. juli. Dernæst forsøger vi med en ekstra hønsedag på Sjælland et sted, hvor vi kan ”koble os på”, måske en af de andre specialklubber.  Vores ordinære Hønsedag og generalforsamling er planlagt til LØRDAG 28. september igen i Brande. Og selvfølgelig at vise os på L U i december.

Det blev bestemt, at vi udover de almindelige præmier til Europa udstillingen E E, får vi fremstillet et ”Banner”, med vores bomærke + en passende tekst, som gives til det bedste dyr i hver gruppe, indenfor New Hampshire.

Som ind sættere til E E, blev Günther Petersen og Bjarne Frandsen valgt.

7.    Valg af bestyrelse, der var genvalg til Daniel Andersen, og som suppleanter, var der også genvalg til Bjarne Frandsen og Finn B. Andersen.

Som bilags kontrollanter, genvalgtes Finn B. Andersen, og nyvalgtes Jørgen Felthaus, i stedet for Søren Eskerod, som blev suppleant, i stedet for Betty Eskerod.

8.    Eventuelt. Der var ingen væsentlige emner.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Jørgen/Henning

 

Der kommer snart lidt billeder og omtale af hønsedagen.

Sidste år var det Holger og Lejf, der var dommere på hønsedagen.

      9. - 11. november 2018 er der EUROPA UDSTILLING i Herning

29. Europaudstilling i Herning er veloverstået og blev ikke mindre end en fantastisk oplevelse ….

Næsten 30.000 dyr, fjerkræ, duer, kaniner, fugle, marsvin og hamstere, der i den netop overståede weekend, blev betragtet, først af de kyndige dommere og dernæst af tæt på 12.000 besøgende. Mange rosende ord om hele arrangementet er også faldet, ikke mindst fra de mange udenlandske gæster. Mange havde nok troet, at det kunne knibe for lille Danmark at kunne ”gabe over” en så stor udstilling. Det blev heldigvis gjort godt og grundigt til skamme. Takket være de respektive hovedorganisationer, med hele udstillingens leder Willy Littau i spidsen, men ikke mindst alle de mange frivillige hjælpere, der stillede sig til rådighed i de mange dage, det var nødvendigt, for at det hele kunne lade sig gøre.

Set med de fjerkræfaglige briller, var der også rigtig mange fine dyr iblandt de ca.10.500 stk. fjerkræ. Det vil være umuligt at fortælle om dem alle, så jeg vil nøjes med New Hampshirerne. Der var selvfølgelig mange fra udlandet, især Tyskland, men også flere andre lande.

Kvaliteten var vel lige så svingende, som vi tidligere har set på Europaudstillinger. Meget forskelligt. Mange fine dyr, men også nogle man ikke synes hører hjemme på en Europa udstilling.

Alle ærespræmier er for enkeltdyr, i modsætning til vores sædvanlige præmiering, der er for en trio.

Et Europamesterskab (EM) er for fire dyr, med begge køn repræsenteret.

Til vores medlemmer var der følgende præmier:

I Ungdomsafdelingen var der 2 Danske udstillere, af de store rødbrune, Anne Sofie Pedersen, Haslev, der fik 2 præmier og Jeppe Pedersen, Gjøl, der fik 1 præmie og et Europa championat

For de store hvide var der 2 præmier til Frede Hovaldt, Hjallerup. Kun 2 point fra et EM, der blev vundet af Jörg Caspari, Tyskland.

For de store rødbrune var der 2 præmier til Pia Rauff Andersen, Arden, 1 til Lejf Jensen, Vemb og 1 til Tormod Eikland, Norge. EM gik til Tomas Herzog, Tyskland.

For de hvide dværge var der 2 præmier til Mads Kynde Jensen, Spjald, kun 1 point fra EM, der blev vundet af Vendelin Martin, Tyskland.

For de rødbrune dværge, var der 2 præmier til Finn B. Andersen, Galten. Jørgen Riis Hansen, Ikast var så ubarmhjertig at hjemtage de resterede 5 præmier, samt 2 Europa Championater for bedste hane 97 p. og for bedste høne 97 p., og sluttelig et EM med 382 point.

For at det ikke skal være løgn, blev han også nr. 2, med 378. Nr. 3 blev Finn B. Andersen, Galten, med 377 point

 Klubbens præmieliste Europaudstilling 2018

Vandrepokaler

Ungdoms Vandrepokal

Jeppe Pedersen, Gjøl                   Rødbrune st.   283 p.

Trio Store

Pia Rauff Andersen, Arden         Rødbrune        284 p.

Trio Dværge

Jørgen Riis Hansen, Ikast          Rødbrune       290 p.

Bedste 2,2 store

Pia Rauff Andersen, Arden        Rødbrune       378 p.

Bedste hane

Jørgen Riis Hansen, Ikast          Rødbrun dv.   97 p.

Bedste høne

Jørgen Riis Hansen, Ikast          Rødbrun dv.   97 p

Bedste 3,3 dværge

Mads Kynde Jensen, Spjald       Hvide dv.        571 p. 

Endnu en gang tillykke til alle vinderne.

Der kommer snart lidt billeder i vores "fotoalbum"

      

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.03 | 20:05

Jeg vil gerne købe 12-15 rugeæg af stor røde New Hampshire

...
26.02 | 14:43

Søger en rød new hamsihre kok øst for Storebælt. Skal ikke bruges til udstilling.

...
24.02 | 10:00

Prøv at forhøre dig på opdrætterlisten. Det vil da være nærliggende. Prisen er lidt forskelligt, fra opdrætter til opdrætter 😀🐣

...
24.02 | 09:39

Det er de store røde. Bor ved Løgstør.

...
Du kan lide denne side