Generalforsamling 2014

En meget velbesøgt generalforsamling og hønsedag afsluttes med eftermiddagskaffe.

Generalforsamlingen 28. sept. 2014

Referat generalforsamling den. 28. september 2014

Flot fremmøde til dette års generalforsamling, 17stemmeberettigede medlemmer, 3 dommer og 2 dommeraspiranter.

Formanden byder alle velkommen, er meget begejstret for det flotte fremmøde, vi skal mere end ti år tilbage for at have ligeså mange medlemmer og dyr, til sådan en dag.

Valg af dirigent blev Bjarne Frandsen

Valg af stemmetæller Finn Andersen og Jens Peter Petersen

Bjarne Frandsen takkede for valget og kunne berette at generalforsamlingen var varslet i både Treklang og det grønne blad, og dermed beslutningsdygtig. Efter en gennemgang af dagsordenen kunne generalforsamlingen begynde.

2) Formandens beretning

Meget fint fremøde på L.U. december 2013, 6 Stk store hvide og 84 store rødbrune og hos dværgene 6 hvide og 54 rødbrune. Med så mange dværge, kan vores sædvanlige dommer (Holger) have svært ved at nå det hele, Holger skal også være opmand udover at dømme dværgene. Derfor var Søren Sørensen blevet sat til bedømme dværghønerne + de hvide dv.. Vi håber en af dommeraspiranterne kan blive vores faste 3. dommer på L.U. 2015, hvis ikke Holger kan overkomme det. - Kvaliteten på L.U. 2013 var for de stores vedkommende, nogenlunde som sidste år, men der er altid plads til forbedringer. - Hos dværgene var der meget stor spredning af kvaliteten, den fornyelse som er kommet til de danske N H dv. er begyndt at vise sig, men desværre som en forstyrrelse af typen ved mange af de, ellers flotte, dyr vi havde tidligere. Store haler, stejle haler, og store hoveddele, er kommet til. Håber at se en mere ensartet kvalitet på den kommende landsudstilling. - Vore passive medlemmer er godt for klubkassen, de er med til at holde hjulene i gang, men vi vil meget gerne de bruger deres medlemskab noget mere, de er mindst lige så velkomne til klubbens mange aktiviteter. - Fin stabilitet medlemsmæssigt, p.t. er vi 83 betalende medlemmer, et flot tal når vi sammenligner os med mange andre specialklubber i Danmark. Udover de danske medlemmer har vi også 3 fra Norge, 1 fra Sverige samt et juniormedlem fra Sverige. I alt 9 ungdomsmedlemmer, noget vi er meget stole over. Få passive medlemmer som dog ingen stemmeret har, men får stadig glæde af klubbens goder. Af øvrige aktivetter kan nævnes vores sommertræf, hvor desværre kun 14 deltagere mødtes i det sjællandske, til en hyggelig dag sammen med andre hønse ”tosser”. En stor tak til vore sjællandske værter og tak for den fine tur, også tak til alle som fandt vej til Slagelse.  - Vores hjemmeside er stadig pænt besøgt over 86.000 klik på vores hjemmeside, siden sidste generalforsamling, ikke så ringe af en lille klub som vores. Der er stor efterspørgsel på de store høns, mange finder opdrættere den vej rundt, også medlemmer har mulighed for at afsætte dyr den vej. - Medlemsbladet Treklang, som tidligere er blevet trykt hos Kopihuset, er nu skiftet til Faxe tryk i stedet. Kopihuset i Sønderborg var ikke muligt at få kontakt til, hverken på mail, telefon eller fysisk på adressen, så derfor er det besluttet at, det fremover er Faxe tryk, som trykker vores medlemsblad. Kvaliteten er den samme og vi er meget begejstret for den måde vi bliver behandlet på, som kunde. Vi søger selvfølgelig stadig indlæg fra jer kære medlemmer, eller andet input til vores medlemsblad, I er meget velkommen til at skrive en lille stykke som kan sættes i bladet. Alt er velkommen. – Det bliver spændende at se, hvad de kommende lokaludstillinger bringer og ligeledes vores landsudstilling 2014, vi håber på fine dyr i en rigtig god kvalitet. - Jørgen takkede den øvrige del af bestyrelsen og klubbens sponsorer for året som er gået og håber stadig vores medlemmer vil bakke op om klubbens aktivetter.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev enstemmigt godkendt.

3) Regnskab

                             Jørgen gennemgik regnskabet grundigt, til mindste detalje, så spørgsmål var der ikke mange af. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for det kommende år er uændret, dog skal nye medlemmer betale forud inden velkomstmappen og blade tilsendes

4) Indkomne forslag

                             Vedtægtsændringer i klubben, i henhold til gældende regler fra Danmarks Fjerkræavler forening, blev alle enstemmigt vedtaget. §7, stk. 6B og stk. 6C. Samt §9 , stk. 1 og stk. 2.

5) Indstilling af dommer 2015

                             Lejf Jensen, Holger B. Thomsen, og Mads Kynde, som evt. 3. mand

6) Arbejdsplan

                             Sommertræf 2015 afholdes på Fyn, hos Lars Henning Christensen, søndag den 14. juni

                             Hønsedag og generalforsamling afholdes i Brande søndag den 27. september

Indsættere til L.U. 2014: Jens Peter Petersen og Günther Petersen

7) Valg af bestyrelse

                             Daniel H. Andersen, Dronninglund

  Valg af suppleant

  1. Finn B. Andersen, Galten
  2. Bjarne Frandsen, Holstebro

  Valg af billagskontrollanter                            

                             Jens P. Petersen, Brædstrup

Finn B. Andersen, Galten

  Valg af suppleant

                             Jørgen Felthaus, Hadsund

 8) Eventuelt

                             Ikke den store snak, alle var klar på at se hønsene i stedet for, men en lille snak blev det til omkring fødselsdage i Treklang, evt. med et lille billede af fødselaren.

Bjarne takkede efterfølgende for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen

Refr. Daniel

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.05 | 13:35

Hej, søger nogen på Sjælland der sælger 2 æglæggende høns af racen New Hampshire stor race?

...
25.03 | 09:14

Hej Ernst

Har du eller kender du nogen, der har en hane stor rød New Hanpshire
til salg. Skal Ikke bruges til udstilling.
Hans Jørgen. Næstved Tlf. 22265697

...
12.03 | 20:05

Jeg vil gerne købe 12-15 rugeæg af stor røde New Hampshire

...
26.02 | 14:43

Søger en rød new hamsihre kok øst for Storebælt. Skal ikke bruges til udstilling.

...
Du kan lide denne side